با تغذیه قبل و بعد تمرین حجم و وزن بگیرید

تک اندام : تصورات اشتباهی درباره تغذیه ورزشکاران وجود دارد که تعدادی از آنها به تغذیه پیش از ورزش مربوط می‌شود. برخی می‌پندارند غذا خوردن پیش از انجام حرکات ورزشی باع...

ادامه مطلب