حقی که بیت الله عباسپور پس میگیرد

گزارش حضور بیت الله عباسپور در FIBO سال 2013 به قلم فرشيد نزاکتي در روزنامه بشير رو در سایت بدنسازی تک اندام قرار میدهیم. فارغ از هرگونه جهت گيري و طرفداري اين گزارش ر...

ادامه مطلب