راه های جبران ضعف عضلات کم رشد

تک اندام : شما هم تابحال با مشکل نا متقارن بودن بعضی عضلات خود روبه رو شدید ؟ برای جبران کم بود عضلات کم رشد باید ان عضله را 2بار در هفیته تمرین پر حجم دهید در مقاله ...

ادامه مطلب