تقویت عضلات پشت بازو با 3 تمرین متفاوت در خانه

تک اندام : تمرینات پشت بازو بدون شک جزو یکی از گروه تمرینات مشکل و سخت میباشد,و متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیرد و کمتر به این عضلات رسیدگی میشود. نگین عضلات بازو پشت ب...

ادامه مطلب