تقویم مسابقات 2013 فدراسیون های WFF و NABBA

جواد آزادیان نماینده رسمی فدراسیون های جهانی NABBA انگلستان و WFF آلمان در ایران گفیت: طبق تقویم اعلام شده فدراسیون بین المللی پرورش اندام NABBA و فدراسیون جهانی باد...

ادامه مطلب