پشت بازوهایی به سبک آرنولد (برنامه تمرینی)

تک اندام : یکی از چیزهایی که در طول سالهای طولانی تمریناتم آموختم این بود که تمرین تفکیک شده برای توسعه پشت بازوهایی شگفیت انگیز بسیار مهم است حرکات پشت بازو باید هر سه...

ادامه مطلب