3 تمرین بی رحمانه برای عضلات ساق پا

تک اندام : ساق پا, بعضی از ما آنرا داشته و بعضی هم در آرزوی آن بسر میبرند. هرچند عواملی وراثتی و ژنتیکی نقش بسیار مهمی را در توسعه و رشد عضلات را بازی میکنند, شما میتو...

ادامه مطلب

تمرینات مخصوص برای افزایش حجم ساق پا

تک اندام : ساق‌های الماسی شکل، وقتی از دید پشت به بدن نگاه می‌کنید نتیجه زحمات طاقت‌فرسائی هستند که برای پرورش این عضلات کشیده شده. علت عنوان کردن مورد فوق اینست که اکثر ...

ادامه مطلب