اشتباه رایج مردم در مورد بدنسازی (قسمت اول)

سوال بسیاری در ذهن مردم بوجود می آید در مورد بدنسازی مخصوصا در کشور ما هر کسی که به باشگاه میرود فقط هیکل گنده میکند و .. برخی از افراد هم هستند مشاوره یک سری از دوستان و...

ادامه مطلب