دلتویید هایی حجیم، گرد و کات با دکستر جکسون

دکستر جکسون ملقب به « تیغ » بدنساز حرفه ای در حالی توانست به قهرمانی در مسابقات 199 8 آمریکای شمالی در دسته وزنی آزاد دست یابد که تنها 106 کیلوگرم وزن داشت، تقارن مث...

ادامه مطلب