فرق تمرین هوازی و بی هوازی چیست؟

تعریف تمرین هوازی و تمرین بی‌هوازی؟! به منظور ایجاد انقباض در عضله و در نهایت ایجاد حرکت نیاز به انرژی می‌باشد. این انرژی از شکسته شدن ماده‌ای به نام آدنوزین تری فس...

ادامه مطلب