نحوه اجرای حرکات به توصیه استاد سعدون حیدری

تک اندام : فلسفه اجراء حرکات بدنسازی که تعداد آنها کم هم نمیباشد چيست؟ برای مثال جلو بازو دست بازتر از عرض شانه و یا جلو بازو جمع (جمعتر از عرض شانه). به طور کل هدف از...

ادامه مطلب