نگاهی دقیق به تکنیک ست های کم کردنی

تک اندام : روش ست های کم کردنی یکی از تکنیک های تمرینی جهت شدیدتر کردن فشار روی عضلات است که بین ورزشکاران پیشرفیته کاربرد زیادی دارد و حتما آن را حداقل تا به حال یکبار ت...

ادامه مطلب