بحداکثر رساندن عضله سازی در هر تیپ بدنی

تک اندام : بدن شما جزو کدام یک از انواع تیپ بدنی اکتومورف، اندومورف و یا مزومورف می‌باشد؟ داگ لارنسون,در مقاله‌ ای بی نظیر انواع تیپ بدنی و همچنین روش به حداکثر رساندن عض...

ادامه مطلب