با مصرف آب از چاقی های موضعی جلوگیری كنيم

تک اندام : با مصرف آب از چاقی جلوگیری كنيم بله ! این صحت دارد.اگر با انگشت شصت و انگشتان ديگر قسمتي از بدن را گرفیته و فشار دهيد دو حالت ظاهر مي‌شود كه از طريق آن به چاقي...

ادامه مطلب