جلو بازو هالتر در مقابل جلو بازو چکشی

تک اندام : هم تمرین جلو بازو چکشی، و هم جلو بازو با هالتر، جفیتشان عضلات مشترکی را به کار می‌گیرند. اما این دو تمرین، در تکنیک اجرا و در وسایلی که برای اجرای تمرین استفاد...

ادامه مطلب