ماجرای حذف مسعود ذات پرور در آرنولد کلاسیک 2015

تک اندام : مدتی از به پایان رسیدن مسابقات آرنولد کلاسیک 2015 آمریکا میگذرد و این مسابقات نیز برای ورزشکاران ایرانی میدان قدرت نمایی خوبی بود. اما همچنان روایت حذف ورزش...

ادامه مطلب