چه حرکات تمرینی برای خانم ها نامناسب و یا مناسب میباشد

تک اندام : بسیاری از تحقیقات از خطرناک  بودن طناب‌زدن برای  بدن بانوان  می‌گویند ودسته  دیگری از پژوهشگران  هم ادعا می‌کنند که هاکی و بسیاری از ورزش‌های رزمی سلامت مغز زن...

ادامه مطلب