نکاتی مهم برای اجرای صحیح حرکت پرس سینه

تک اندام : تمرین پرس سینه یک تمرین بسیار عالی برای پرورش عضلات سینه میباشد, اما در عین حال این حرکت باید به نحو احسنت و بطور صحیح اجرا شود. انجام صحیح یک تمرین مستلزم ...

ادامه مطلب