رقابت های مستر المپیا 2012 با حضور بیت الله عباسپور Mr. olympia 2012

  به زمان برگزاری سالیانه بزرگترین واقعه دنیای بدنسازی در سطح حرفه ای نزدیک می شویم و آن چیزی نیست جز رقابت مستر المپیا . رقابتی که ورود به آن رویای بسیاری ...

ادامه مطلب

رقابت های مستر المپیا 2012 با حضور بیت الله عباسپور Mr. olympia 2012

  به زمان برگزاری سالیانه بزرگترین واقعه دنیای بدنسازی در سطح حرفه ای نزدیک می شویم و آن چیزی نیست جز رقابت مستر المپیا . رقابتی که ورود به آن رویای بسیاری از بدن...

ادامه مطلب