حمیدرضا رضوانی مقام اول فیزیک +181 شمال شرق تهران

پیام تبریک : حمیدرضا رضوانی جوان خوش استیل و با اخلاق استان البرز توانست مقام اول فیزیک +181 شمال شرق تهران را با امتیاز کامل از آن خود کند. تصاویر این مسابقات :

ادامه مطلب