آیا طناب زدن عامل افیتادگی رحم است؟

تک اندام: از نظر علمی، ورزش های پرشی مانند طناب زدن معمولا مشکل خاصی برای خانم ها ایجاد نمی کند. به طورکلی در چنین ورزش هایی تفاوت چندانی بین زنان و مردان وجود ندارد. ا...

ادامه مطلب