در حالی که آرایش میکنید ورزش کنید تا زیباتر شوید

دراین روزها بیش از 90درصد خانم ها آرایش میکنند و وقت فراوانی به این امر میگذارند و میتوان در هنگام آرایش ورزش نیز کرد.یعنی آرایش توام با ورزش هم خوش اندام می شوید و هم ...

ادامه مطلب