تصاویر تشییع جنازه بیت الله عباسپور

تک اندام : بیت الله عباسپور قهرمان حرفه ای و اسطوره پرورش اندام ایران در اثر بیماری نادر التهاب رگ های خونی (واسکولیت) در بیمارستان آتیه تحت درمان و مراقبت های ویژه بود...

ادامه مطلب