گر گرفیتگی بانوان با اسید فوریک کاهش می یابد!

گر گرفیتگی یک حالت ناخوشایندی است که با احساس گرمای بیش از حد خود را نشان می دهد و به دلیل کاهش میزان استروژن به وجود می آید. بیشتر زنانی که در دوره ی یائسگی قرار دارن...

ادامه مطلب