تاثیرات پروتئین وی Whey بر روی قلب و دیابت

بر پایه  پژوهشهای یک تحقیق جدید نشان داده شد که پروتئین وی موجود در لبنیاتی مثل شیر و پنیر می تواند تاثیرات محافظتی مهمی را در مقابل افراد چاقی داشته باشد که هنوز به دی...

ادامه مطلب