فیلم ایرانی حقیقت با بازی بیت الله عباسپور

تک اندام : فیلم "حقیقت" یکی از مهیج ترین فیلمهای رزمی اکشن جهان است. استاد هنرهای رزمی سید علی میر باقری ، قهرمان بدنسازی جهان بیت الله عباسپور و قهرمانان و اساتید جها...

ادامه مطلب