بیت الله عباسپور به سوی حق شتافیت

بیت الله عباسپور به سوی حق شتافیت

بیت الله عباسپور قهرمان حرفه ای و اسطوره پرورش اندام ایران در اثر بیماری واسکولیت در بیمارستان اتیه تحت درمان و مراقبت های ویژه بودند که متاسفانه درمان ها بی نتیجه ماند...

ادامه مطلب