هنگام کاهش وزن چربی ها از چه طریقی از بدن خارج می شوند؟

بدن مواد غذایی مازاد مانند کربوهیدرات ها را به شکل چربی ذخیره می کند، یعنی به شکل مولکول های تری گلیسرید ذخیره می شوند. تا کنون تصورات مختلفی در خصوص این چربی ها رایج بود...

ادامه مطلب