نیل هیل : تا جایی که توان دارید سنگین کار کنید

نیل هیل مربی فلکس لوییس و ویلیام بوناک: تا جایی که توان دارید سنگین کار کنید، اما وزنه را کنترل نمائید. این کار کمک میکند تا از بروز آسیب جلوگیری کنید و عضله را به خوبی ...

ادامه مطلب