تردمیل برای چربی سوزی بهتر است یا دوچرخه

این اسم ها تردمیل، دوچرخه ثابت و ... ، دستگاه های الپتیکال با وجود تمام این تجهیزات پیشرفته هوازی شاید بارها از خود پرسیده اید که کدام یک از اینها برای چربی سوزی بهترند ؟...

ادامه مطلب