رشته پرورش اندام دانشگاهی میشود

با تک اندام و دو خبر از روزنامه بشیر رشته پرورش اندام دانشگاهی میشود مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی از راه اندازی رشته پرورش اندام در دانشگاه علمی کاربردی مشهد زیر نظ...

ادامه مطلب