زیربغل تی بار به سبک دوریان یتس

تک اندام : حرکت تی بار از جمله حرکات پایه ای برای توسعه دادن عضلات پشت به ویژه زیربغل ها میباشد بدنسازان این حرکت را به صورت دست موازی برای توسعه دادن عضلات پشت مورد اس...

ادامه مطلب