پوستر همایش بزرگ پاورلیفیتینگ طراحی و منتشر شد

تک اندام: پوستر نخستین همایش بزرگ علم تغذیه، دوپینگ و طراحی تمرین در پاورلیفیتینگ طراحی شد. به گزارش  سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نخستین همایش عل...

ادامه مطلب