سد های مانع برای مشخص شدن تکه های شکم

تک اندام : چربی,سدی عظیم برای نشان دادن عضلات بدن.اندازه گیری میزان درصد چربی‌ بدن ابزاری مناسب برای پی‌ بردن به پیشرفیت خود در تمرینات می‌باشد.خوشبختانه امروزه دیگر اکثر...

ادامه مطلب

تمرین عضلات شکم برای بانوان

تک اندام : خیلی ها هستند که تمرینات شکم انجام میدهند. از مردان گرفیته تا زنان... اما همیشه این تمرینات برایشان تاثیر چندانی نداشته !! کوچک کردن و یا تخت کردن شکم شاید کم...

ادامه مطلب