دستیابی به شکمی شش تکه در کمترین زمان ممکن

تک اندام : طی تحقیقی که توسط مجله‌ی بدنسازی «Men’s Fitness» در بین گروهی از زنان انجام شد. مشخص شد هنگامی که صحبت بر سر جذابیت فیزیکی است، خانم‌ها به شکمی شش تکه، بیشترین...

ادامه مطلب