تمرینات پا با کینگ کمالی

تک اندام : شهریار کمالی معروف به کینگ کمالی بدنساز ایرانی‌الاصل,او در ۱۰ فروردین ۱۳۵۱ هجری خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. ازجمله افیتخارات او کسب مقام دهم مستر الم...

ادامه مطلب