عضلات پایه مهمترین اصول در تمرینات بدنسازی

عضلات پایه مهمترین اصول در بدنسازی میباشد ! بله تعجب نکنید,افراد زیبادی معتقد اند که بیشتر باید بر روی عضلات کوچک کار کنند اما این یک امر اشتباه و دید کوتاهی است تک ان...

ادامه مطلب