راه های رسیدن به حجم عضلانی خشک بدون چربی

تک اندام :  یکی از دشوارترین برنامه‌های غذایی این است که بخواهید برای یک فرد که قبلاً چاق بوده برنامه حجم طراحی کنید یا برای کسی برنامه بنویسید که دائم در حال مداجله ...

ادامه مطلب

تقویت عضلات چهار سر ران با تمرینات بدنسازی

تک اندام : یکی از دغدغه های بسیاری از افراد از زن و مرد گرفیته تا ورزشکار و غیر ورزشکار ضعف در عضلات ران و خستگی در هنگام فعالیتهایی معمولی همچون راه رفیتن میباشد. امرو...

ادامه مطلب

راه های حفظ حداکثری عضلات در دوره کات

تک اندام : مطمئنا شما نیز همانند هر بدنسازی در هر جای جهان خواهان حفظ گرم به گرم عضلاتی هستید که به سختی به دست آورده اید.رژیم غذایی شما کامل می‌باشد و تمرینات شما مستمر ...

ادامه مطلب