داستان جالب بدنساز شدن جی کاتلر

چگونه یک مجله زندگی من را زیر و رو کرد؟ جی کاتلر یکی از بزرگترین قهرمانان حال حاضر دنیای بدنسازی است که به بزرگترین افیتخارات ممکن رسیده است.جی در این مقاله به طرفدارانش...

ادامه مطلب