بدنسازی ممکن است باعث خسارت به ارگانیسم ما شود

چه چیزی باعث آسیب دیدن ارگانیسم ما بدنسازان می شود؟ جواب : استروئید. این سوال بسیاری از مردم و نگران و نظرات در مورد آسیب های ارگانیسم است: اول از همه لطفا به برخی از...

ادامه مطلب