تصاویر و نتایج مسابقات فیزیک مستر المپیا 2015

تک اندام : نفرات برگزیده مسابقات فیزیک مستر المپیا 2015 به ترتیب نفر اول جرمی بندیا نفر دوم سدیک هادزوویک نفر سوم جسن پستون نفر چهارم ریان تری. تصاویر این مسابقات :

ادامه مطلب