نتایج دومین رقابت حرفه ای سال ۲۰۱۳ فدراسیون IFBB ( گراندپریکس استرالیا )

رقابت های گراندپریکس استرالیا که بعد از آرنولد کلاسیک دومین رقابت حرفه ای فدراسیون IFBB در سال ۲۰۱۳ می باشد یک هفیته بعد از آرنولد کلاسیک به اجرا گذاشته شد . در این مسا...

ادامه مطلب

نتایج دومین رقابت حرفه ای سال ۲۰۱۳ فدراسیون IFBB ( گراندپریکس استرالیا )

رقابت های گراندپریکس استرالیا که بعد از آرنولد کلاسیک دومین رقابت حرفه ای فدراسیون IFBB در سال ۲۰۱۳ می باشد یک هفیته بعد از آرنولد کلاسیک به اجرا گذاشته شد . در این مساب...

ادامه مطلب