جام الماس در بین فیزیک کاران 2 حرفه ای خواهد داشت

به گزارش تک اندام به نقل از فئراسیون پرورش اندام موافقت رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش  اندام؛ 2 کارت حرفه ای جام الماس خلیج فارس به قهرمانان فیزیک تعلق گرفیت با پیش...

ادامه مطلب