اردوی بازبینی تیم کارگری اعزامی به رقابتهای مسترالمپیای آماتوری روسیه

نفراتی که باید در اردوی بازبینی تیم کارگری اعزامی به مستر المپیا روسیه شرکت کنند زمان:  چهارشنبه ۱۷ شهریور ساعت ٩ صبح بازبینی تیم فيزيك و ساعت 11 بازبینی تیم پرورش ان...

ادامه مطلب