نفرات انتخاب شده فیزیک مستر المپیا آماتوری روسیه

نفرات انتخاب شده برای اعزام به رقابتهای مسترالمپیای آماتوری روسیه: دسته -۱۷۸سانتیمتر ۱-الیکایی ۲-نصیری دسته -۱۸۴سانتیمتر ۱-کاشانی ۲-محمد یاسینی دسته +۱۸۴ سان...

ادامه مطلب