حضور بن وایت یکی از قدرتمندترین بدنسازان حرفه ای در رقابت های پاور

بن وایت به عنوان یکی از قدرتمندترین بدنسازان حال حاضر دنیای حرفه ای، در سال ۲۰۱۳ در رقابت های پاور و همچنین پرورش اندام شرکت خواهد کرد. گفیتنی است که این بدنساز ۳۶ ساله...

ادامه مطلب