اسامی نفرات شرکت کننده در مسابقه مستر اروپا 2013 اسپانیا

با درود امروز مسابقه مستر اروپا در بارسلون اسپانیا برگزار میشه بیت الله عباسپور هم با بدنی متفاوت تر از قبل روی سکو خواهد رفیت امیدواریم که خوش بدرخشه و جزو نفرات ...

ادامه مطلب