دلتویید هایی حجیم، گرد و کات با دکستر جکسون

دکستر جکسون ملقب به « تیغ » بدنساز حرفه ای در حالی توانست به قهرمانی در مسابقات 199 8 آمریکای شمالی در دسته وزنی آزاد دست یابد که تنها 106 کیلوگرم وزن داشت، تقارن مث...

ادامه مطلب

جکسون روی دور افیتخار

نتایج مسابقات جایزه بزرگ استرالیا مسابقه حرفه ای جایزه بزرگ استرالیا با قهرمانی قابل پیش بینی دکستر جکسون همراه بود در این رقابت که با حضور 11 بدنساز برگزار شد هیچ شگف...

ادامه مطلب