تصاویر متحرک حرکات همسترینگ (پشت پا)

گاهی اوقات دیده شده افرادی در به اجرا در آوردن حرکات پشت پا,مشکلاتی از جمله صحیح اجرا نکردن حرکات داشته باشند. صحیح تمرین کردن یک رکن بسیار مهم در رشته بدنسازی میباشد ...

ادامه مطلب

تمرین زیر بغل و عکس های آموزشی متحرک

تمرینات زیر بغل یکی از حرکات اساسی و کمی نفس گیر میباشد.که اگر صحیح و تحت نظر مربی انجام نشه ممکن است به بدن آسیب برساند امروز قصد دارم تعدادی عکس متحرک از تمرینات زیر...

ادامه مطلب