نتایج فیزیک مستر المپیا آماتوری روسیه 2016

محمد کاشانکی از تیم کارگری در فیزیک دسته-184 سانتی متر قهرمان شد و طلا گرفیت سپس اورال شد و مجدد کارت حرفه ای دریافیت کرد این دومین اورالی کاشانکی در یک ماه گذشته هستش که...

ادامه مطلب